Dünyada birçok örnek olduğu gibi ülkemizin de birçok yerinde Karakalem Çalışmaları yapan fazlasıyla kişi veya ressamlar vardır. Kimi çalışmalar çizen ressam tarafından birer imza niteliğinde olurken, kimi çalışmaysa yalnızca Resim Siparişleri alan kişi ve yerleri memnun edebilmektedir.

Karakalem Çalışmaları sırasında diğer Resim Tekniklerinde ( yağlıboya resimler, pastel resimler, suluboya resimler, karışık teknikle resim çizimleri gibi ) olduğu gibi boya, fırça, tuval, palet vb. gibi çok fazla araç gerece ihtiyaç bulunmadığından hemen hemen herkes Karakalem Çalışmaları yürüttüğünü ileri sürmektedir.

Oysa ki Karakalem Çizimleri sırasında detaylandırma, ışık ve gölge oyunları söz konusu olmaktadır. Çünkü farklı boya renkleri olmaksızın tek bir renk boya kullanılarak ışığın farklı yansımaları vasıtasıyla bazen bir kalemle dahi birçok rengin farklı tonlamalarını kağıda taşımak, sonuç olarak ise nesne – resim arası benzerliği 100’ de 100’ e taşımak bol pratik ve ehil olmayı gerektirir. Bunun yolu başlangıçta daima iyi bir gözlemcilikten geçmektedir. Görsel zekası ve gözlemci yeteneği yüksek bir kişi ancak çok emek sarf ederek bu işi hakkıyla yerine getirmektedir.

Karakalem Portre Çizimleri - Sanatsal Hediyeler İstanbul
Karakalem Portre Çizimleri - Sanatsal Hediyeler İstanbul

Hepimizin de bildiği gibi Alman Teorik Fizikçi ve Bilim İnsanı Albert Einstein’  ın  dediği gibi; ‘ Dehanın 10’da 1’i yetenek, 10’da 9’u çalışmaktır. ’ Tanınmış bir ressamın beğenilen bir Karakalem Portresi veyahut ünlenmiş Karakalem Çizimleri defalarca yapmış olduğu Karakalem Çalışmalarına ve sanat için yaşlandırdığı bir dolu kağıda ve çürüttüğü kalemlerine dayanmaktadır.

Bir açıdan dünyada etkilerinin yoğun olarak görüldüğü ve bu durumdan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan ülkemiz kapitalist düzeninin görüldüğü bir ailede yetişen çocuğun yetenekleri doğrultusunda (görsel zeka, gözlemci yetenek sahibi olan bir çocuk) bilinçli bir biçimde yönlendirilmeyerek mevcut eğitim sistemi düzenine ayak uydurmak durumunda bırakılması. Bu durumda ülkemiz sanatı gerilemeye yüz tutmakta ve işini ustalıkla yapmakta olan sanatçılarımız maalesef az. Bu sistemden ötürüdür ki yetenekleri  bir nevi göz ardı edilen çocuk, ileride becerilerinin izin verdiği ölçüde ve biraz da pratikle alaylı olarak Karakalem Çalışmalarına yönelecektir.

Karakalem Portre Çizimleri - Sanatsal Hediyeler İstanbul kadıköy bağdat caddesi ümraniye
Karakalem Portre Çizimleri - Sanatsal Hediyeler İstanbulKarakalem Portre Çizimleri - Sanatsal Hediyeler İstanbul kadıköy bağdat caddesi ümraniye

Bu konuda bir diğer sorunsal da kişinin kendi mesleği harici ikinci bir ek gelir elde etme maksatlı Karakalem Çalışmaları yapmaya yönelmesi ve bu işi de icra etmesidir. Ancak sanat icra edilmez, yapılır. Bu dalda elde edilen gelir sanatçının ressamın yürekliliğinin bir sonucudur. Gerçek bir Sanatçı ressam çalışmalarına gönül verir maddiyatı her zaman ikinci planda tutar. Onun için eserlerinin, Karakalem Çalışmalarının kendine özgün olması, ressamda tatmin duygusu uyandırması, beğenisi her şeyden öncedir.

Dünya çapında birçok tablosuyla ünlü Hollandalı Ressam Vincent Willem Van Gogh’ un hayatını sefalet içerisinde sürdürdüğünü unutmamak gerekir ki bu gibi birçok örnek tarihimizde bulunmaktadır.

Karakalem Portre Çizimleri - Sanatsal Hediyeler İstanbul kadıköy bağdat caddesi ümraniye
Karakalem Portre Çizimleri - Sanatsal Hediyeler İstanbul kadıköy bağdat caddesi ümraniye

Karakalem Çalışmaları bir ressam için bir yazarın yazdığı denemeler gibidir. Albert Einstein’ in sözünden de yola çıkarak günümüz Türkiye’sinin sanat alanında mevcut iki sorunsalına dönüş yaptık ve ülkemizin birçok yerinde yapılan Karakalem Çizimlerinin birçoğunun alaylı kişiler tarafından ve neden bu sanatsal çalışmaların bu kişiler tarafından yapıldığına değindik.

Sanatçı düzene kafa tutar. Bu yönüyle sanatçı ressam da özgün fikir yapısı dolayısıyla farklı ve özgün eserler ortaya koyabilendir.

Karakalem Portre Çizimleri - Sanatsal Hediyeler İstanbul kadıköy bağdat caddesi ümraniye 12
Karakalem Portre Çizimleri - Sanatsal Hediyeler İstanbul kadıköy bağdat caddesi ümraniye 27

Ressam Murat Karabüyük henüz çocukluk yıllarında resimle tanışan 1994 yılı itibariyle resim eğitimi almaya başlamış, lise ve üniversite Resim Bölümü okumuş ve yaklaşık 28 yılını resim çalışmalarına ayırmış, birçok sergi ve kursun açılışını üstelenen eserleriyle ünlü eğitim ve tecrübeli günümüz sayılı ressamlarından biridir. Kendisi 1978 doğumlu ressam çocukluk dönemlerinden bu zamana birçok Resim Çalışması mevcuttur. İnternet web sitelerinde bunların çoğuna ulaşmak mümkündür.

www.muratkarabuyuk.com

www.istanbulkarakalem.com

www.karakalemistanbul.com

www.ankarakarakalem.com

www.karakalemankara.com

www.kadikoytattoo.com